JavaScript’te ‘const’ değişkeni: Değerleri koruma ve izleme

yazar:

kategori:

JavaScript, modern web geliştirme alanında vazgeçilmez bir programlama dilidir. Bu dil, web sayfalarına dinamizm kazandırmak ve kullanıcı etkileşimini sağlamak için yaygın olarak kullanılır. JavaScript’deki const deyimi, değişkenleri tanımlarken ve kullanırken belirli bir amacı olan önemli bir özelliktir. Bu yazıda, const deyiminin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını anlatacağız.

const Nedir?

const, “constant” (sabit) kelimesinin kısaltmasıdır ve JavaScript’te bir değişken tanımlarken kullanılır. Ancak, adından da anlaşılacağı gibi, const ile tanımlanan değişkenlerin değeri bir kez atanınca daha sonra değiştirilemez. Yani, bu değişkenlere atanan değerler sabit olarak kalır.

Değerleri Koruma

const deyimi, değeri sabit olan değişkenler oluşturmamıza olanak tanır. Bu, programın belirli bir noktasında bir değeri atayarak, daha sonra kazara veya istemeden bu değeri değiştirme riskini en aza indirir. Bu özellik, hataları sınırlamak ve programın daha güvenli çalışmasını sağlamak için oldukça önemlidir.

Kapsam (Scope) ve Hafıza Yönetimi

const deyimi, aynı zamanda değişkenin kapsamını (scope) belirler. Değişkeni blok kapsamında ({} içinde) veya daha geniş bir kapsamda tanımlayabilirsiniz. Bu, değişkenin nerede erişilebilir olduğunu ve ne kadar süreyle hafızada kalacağını belirler. const değişkenleri, tanımlandıkları kapsamda hafızada kalır ve bu sayede gereksiz bellek tüketimini önler.

const ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 1. const ile tanımlanan değişkenlere değer atandıktan sonra, bu değer değiştirilemez. Örneğin:
const pi = 3.14159;
pi = 3.14; // Hata! Değer değiştirilemez.
 1. const değişkenlerin isimleri genellikle büyük harfle yazılır ve kelime araları alt çizgi (_) ile ayrılır. Bu, değişkenin sabit olduğunu ve genellikle değiştirilmemesi gerektiğini belirtmek içindir.
 2. const sadece değeri değiştirilemeyen referans tipleri (nesneler ve diziler gibi) korur. Ancak, referansın içeriği (örneğin, nesne veya dizi elemanları) değiştirilebilir.

Kullanım Senaryoları

 • Matematiksel veya fiziksel sabitlerin tanımlanması (örneğin, const gravity = 9.8).
 • API anahtarları veya diğer hassas verilerin depolanması.
 • Değiştirilmemesi gereken önemli yapıların tanımlanması.

const deyimi, JavaScript’te değişken tanımlarken değeri sabit olarak korumak istediğiniz durumlarda kullanılır. İşte const kullanmanın uygun olduğu bazı durumlar:

 1. Sabit Değerler: Matematiksel veya fiziksel sabitleri temsil etmek için const kullanabilirsiniz. Örneğin, π (pi) değeri gibi değiştirilmemesi gereken matematiksel sabitler const ile tanımlanabilir.
const pi = 3.14159;
const gravity = 9.8;
 1. API Anahtarları ve Hesaplamaları: Dış kaynaklardan gelen verileri temsil eden API anahtarları veya hassas hesaplamaları const ile saklayabilirsiniz. Bu, hatalı bir şekilde değiştirilmesini önler ve güvenliği artırır.
const apiKey = "abcdef123456";
const taxRate = calculateTaxRate(orderTotal);
 1. Diziler ve Nesneler: const ile tanımlanan diziler ve nesneler, referansın değişmezliğini korur. Yani, bu referansları başka bir şeyle atanamaz hale getirir. Ancak, referansın içeriği (dizi veya nesne elemanları) değiştirilebilir.
const colors = ["red", "green", "blue"];
const person = { name: "John", age: 30 };

colors.push("yellow"); // İçeriği değiştirebilir.
person.name = "Jane"; // İçeriği değiştirebilir.
 1. Fonksiyon Referansları: const ile tanımlanan fonksiyon referansları da değiştirilemez. Ancak, fonksiyonun içeriği yine de değiştirilebilir.
const printMessage = function(message) {
 console.log(message);
};

printMessage("Hello!"); // Çağrılabilir.
printMessage = function(newMessage) { /* Hata! Yeniden atanamaz. */ };
 1. Kapsam İçi Değişkenler: Bir fonksiyon içinde yerel bir değişkeni tanımlayacaksanız ve bu değişkenin değeri değişmeyecekse, const kullanabilirsiniz.
function calculateTotal(price, quantity) {
 const total = price * quantity;
 return total;
}
 1. Döngü İndeksleri: Bir döngü içinde kullanılacak döngü değişkenleri (örneğin, for veya forEach döngülerinde) const ile tanımlanabilir, çünkü bu değişkenlerin değeri döngü içinde değişmez.
for (const item of items) {
 console.log(item);
}
 1. Temel Tip Değişkenler: Temel (primitive) veri tiplerini (örneğin, sayılar, stringler) temsil eden değişkenleri const ile tanımlamak, bu değerlerin değiştirilmesini engeller.
const age = 25;
const username = "john_doe";

Sonuç olarak, const deyimi, programınızda sabit değerleri temsil ederken, değişkenlerin hatalı bir şekilde değiştirilmesini engellemek ve kod güvenliğini artırmak için kullanışlıdır. Ancak, her değişkeni const ile tanımlamak yerine, ihtiyaçlarınıza ve değişkenlerin ne zaman değişip değişmeyeceğine dikkat etmelisiniz.

Sonuç

const deyimi, JavaScript’te değişken tanımlarken değerleri sabit olarak korumamıza yardımcı olan önemli bir araçtır. Değişkenlerin hatalı bir şekilde değiştirilmesini önlerken, programın güvenliğini ve güvenilirliğini artırır. Doğru kullanıldığında, const değişkenleri kodunuzun anlaşılabilirliğini artırabilir ve gelecekte oluşabilecek hataları en aza indirebilir.

Okumaya devam edin


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir